(Lithuanian) Banana Wars raportas

Nuotraukos Edvardo Bertašiaus a.k.a Bertas

„Banana Wars“ raportas

S8 PMC dalyvavo kaip Alfa skyrius:

 1. GreyWolf (Mad Medic)
 2. Uno (Šios op būrio vado pavaduotojas)
 3. Skeptikas (Šios op būrio vadas)
 4. Sainter
 5. Lexas (Medic)
 6. Arturka
 7. Puzykas (Kandidatas)
 8. Bulius (Kandidatas)
 9. Dogis
 10. Soban

Uniforma – „Special Operation“.

Susirinko mūsų 54

Atvažiavo draugai ir iš Kauno ir iš Šiaulių. Tai galima būtų vadinti oficialiu pajūrio krašto sezono atidarymu. Oras išpuolė neblogas, tad atrovėm iš širdies už visą žiemą.

Taigi, trumpai apie esmę. Viena pusė buvo invazinė, kita – vietinė. Vieitniai, žinoma, nepatiko jog kažkas kišasi į rajono reikalus – iš čia ir visas konfliktas:

„…Centrinė Amerika, regionas niekada rimtai nekėlęs grėsmės šiaurinei supervastybei (JAV), stipriai pasikeitė…

…Mažųjų valstybių diktatoriai ir norkotikų baronai steigė slaptus sindikatus, į kurių planus įėjo JAV politinių bei ekonominių interesų apribojimas…

…JAV Slaptos karines tarybos posėdžio metu buvo nedelsiant nutarta siųsti į regioną ekstedicinį kariuomenės korpusą, kurio užduotis užimti placdarmą tolimesnei kompanijai…

…Placdarmu pasirinktas PUERTO RICO, kur aktyviai jau penkmetį veikia separatistinė “Nacionalinė gvardija…“

Užduotys mūsų pusei labai aiškios ir paprastos – išsilaipiname, identifikuojame priešą, randame jo FOP, randame Diktatorių, suimame jį ir evakuojamės malūnsparniu ir priešiškos šalies. Viskas mums pavyko, ir viską mes padarėme, nors ir pastoviai užlipdavome ant pasalų (kaip įprasta svečiuose), iš kontaktų išeidavome su nemažais nuostoliais… Tankiame miške žvalgai krito pirmi, medikai sukosi išsijuosę.

Tačiau, šio žaidimo esmė ne užduotys, bet išbandyti naują (mūsų kraštui) Mediko taisyklę. Paprastai ji atrodo taip:

„Medikai:

Medikas gali būti žaidėjas paskirtas game masterio. Medikas gali “išgydyti” sužeistuosius ir paimti i nelaisę sužeistą priešininką, prieš tai jį “pagydžius”.

Pataikius į žaidėją, žaidėjas privalo gulėti ant žemės 10min. ir šaukti “medik”, “sanitar”…

Per tą laiką medikas gali “išgydyti sužeistą” žaidėją užrišdamas visą bintą aplink ranką.

Sužeista žaidėją galima pagydyti tik vieną kartą.

Nesulaukus mediko pagalbos žaidėjas laikomas “negyvu” .

Mirusio nuo granatos ar „peilio“ pagydyti negalima.“

Šį kartą naudota Mediko taisyklė buvo daug sudėtingesnė. Kiekvienas medikas (1/5) turėjo sužeidimų lentelę. Sužeistojo jis klausdavo skaičiaus nuo tiek iki tiek, remiantis sužeistojo pasirinktu skaičiumi ir lentele, diagnozuodavo sužeidimo rimtumą. Buvo 4 lygių sužeidimai:

 1. Lengvas 1. Gydomas tablete (šitas geras…);
 2. Lengvas 2. Gydomas sutvarstymu;
 3. Sunkus. Sužeistasis perrišamas, evakuojama intensyviam gydymui į FOP;
 4. K.I.A. Komentarų nereikia.
Pirmas blynas neprisvilo, atsirado daug patobulintų ir interpretacijų. Visiems patiko. Manau – prigis.

Žaidimas, nors ir „apsunkintas” mediko taisyklės visgi išliko dinamiškas ir įdomus. Buvo smagu trauktis iš kontakto, su kritiniu sužeidimu, vedamam mediko ir jaustis priešo alsavimą į nugarą.

Pasigrožėkite fotografo Edvardo Bertašiaus a.k.a Berto užfiksuotomis akimirkomis ČIA

~

Uno

Comments

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply