PAG5 2015

PAG III 03

PAG5 2015-09-26/27

Dėkojame visiems žaidusiems ir ypatingai dėkojame visiems organizavusiems šį renginį, atskira padėka KASP vyrams ir moteriams, kurie prisijungė naktinės sargybos metų mūsų FOB/kalėjime.

Organizatoriai leido S8 PMC komandai (matyt kaip užkietėjusiems statybininkams) įrengti FOB, kuriame turėjo veikti kalėjimas/karceris nedėkingiems talibams. Ačiū už pasitikėjimą. Savo 30 val. žaidimo chronologijos čia nerašysime, bet suminėsime esminius epizodus, kurie paliko įsiminė dėl kažkokių priežasčių.

Organizatorių pagalba. Orgai buvo sukalbami, bendradarbiaujantys ir linkę pagelbėti. Gavome transportą daiktams, naktį kažkas susirūpino mums pasiūlyti apšvietimą, pristatyti apšviečiamų raketų, atsiųsti pagalbos, kai mūsiškiai jau vos ant kojų stovėjo, net vietinius naktį atsiuntė, kad mus palinksmintų (tik mes nelabai jais pasitikėjome dėl žvalgybinės informacijos, kurią mums feedino FOB radijo-žvalgybos padalinys.

Scenarijus – apie visas scenarijaus vingrybes sužinojau tik po žaidimo. Mūsų pozicijos nevaidino nebuvo strateginės, bet galimybė tardyti kalinius kaip suprantu turėjo kažkokius žvalgybinės reikšmės štabui. Kaip supratome mes, talibai turėjo daug skirtingų užduočių ir gerokai daugiau resursų žmonėmis (bet ne amunicija).

Rekvizitai – mes įrengėme savo pozicijas kaip pavyko,  bet ISAF stovykla ir visi kita atrodė labai gerai, palapinės kebabai etc. Ant palapinių net mačiau komandų pavadinimų lapus.

ISAF SIERA – vadovavimo grandinė veikė, ryšys buvo geras, viskas buvo vykdoma kaip suplanuota, tarkim, jeigu atvyks konvojus arba pastiprinimas tada ir tada, tai jis ir atvykdavo. Buvome nustebę, kaip tvarkingai buvo renkami kaliniai pas mus į karcerį. Galvojome, kad visi eis šaudyti, o kalinius tempdavo kaip pagal grafiką. Daugiau mažiau žinojome kas kur vyksta iš radijo pokalbių.

Kontakto turėjome ne tiek ir daug, abi diena turėjome po vieną didesnį puolimą ir keletą hit-run epizodų iš talibų pusės vos tik sutemus. Talibams “bolshsoj spasiba za muziku” . Labai nustebino, kad talibai nieko nežinojo apie treniruočių stovyklas, apie kažkokias bazes ir pan. Kaliniai net ir gaudami galimybę anksčiau palikti karcerį neturėjo ką papasakoti. Mes supratome, kad talibų gale info nevaikšto arba, kad scenarijus iš esmės pasikeitė”.

Patiko ta dalis, kur talibai išvarė ISAF iš bokšto greta FOB ir baisiai drąsiai atėjo pas mus, demonstruodami savo didelį skaičių žmonių, nė nežinodami, kiek mūsų yra FOB’e ir kaip mes ginkluoti. O mes buvo visai pusėtinai apsirūpinę ginklais ir iš žvalgybos buvome girdėję, kad pas talibus ribotas šaudmenų kiekis. Matėme labai toli, žinojome, kad jūs rimtų šviežių pastiprinimų neturėjote, tad darėme išvadą, kad jūs tušti. Būtent dėlto į žodžius “atiduok brolius arba visus papajausime” atsakėme, kad mes jus visus pačius “papjausime” jeigu nepasitrauksite. Galiu pasakyti, kad jeigu talibai būtų atsiuntę pasiuntinį pas mus ieškoti karceryje brolių, tai jį būtume patupdę pas savo brolius.

Iš mūsų pusės atrodė, kad talibai turėjo vieną tikslą – tepaimti ISAF ir ANA bazę.

PAG III 01

Komentarai

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply