Galvojantiems apie naują komandą

Section 8 pmc Boot Camp 2014

Sveiki draugai,

jau kuris laikas kirbėjo mintis parašyti šį straipsnį – atvirą laišką naujokams. Bet vis atidėdavau blogesniems laikams. Anaiptol, šiandienos situacija nėra tie blogi laikai, bet artėjant naujam sezonui, norėdamas užbėgti įvykiams už akių, matau reikalą išsakyti godas.

Norėčiau pakalbėti apie komandas gimusias mirti… Galbūt, tai nuskambėjo arogantiškai ir įžeidžiai, tačiau šio termino niekam konkrečiai netaikau.

Prie bendruomenės prisijungę nauji žmonės turi kažkur nusėsti. Vieni nusėda į LSK (apie tai galbūt kitą kartą), kiti prisijungia prie jau esamų komandų. Tačiau, nemaža dalis nusprendžia savo gyvenimą bendruomenėje pratęsti suburdami komandą. Kadangi a: esame draugeliai; b: neradau komandos, kuri man patiktų; c: jos taiko griežtus ekipuotės reikalavimus; d: LSK sucks, būtinai reikia komandos (apie tris pirmus nepagalvojus). O komandą įkurti bendruomenėje ypač paprasta. Ištrauka iš Lietuvos Straikbolo Taisyklių:

1.4 Žaidimo dalyviai, toliau tekste “žaidėjai”, buriasi į komandas. Komanda laikomas ne mažiau nei 3 žaidėjų sambūris, turintis pavadinimą, sistemingai, kaip autonominis vienetas, dalyvaujantis žaidimuose, besilaikantis Lietuvos Straikbolo Taisyklių ir bendros žaidimo kultūros. Žaidime taip pat dalyvauja į komandas nesusibūrę žaidėjai, kurie veikia kartu su Žaidime dalyvaujančiomis komandomis arba turi specifinį vaidmenį ar užduotį.

Tai nėra blogai, tačiau tuo yra piktnaudžiaujama. To pasekoje, po žaidimų girdime nusiskundimus, apie tai jog, kai kurios komandos negavo tam tikrų užduočių, ar gavo, tačiau jos buvo gerokai mažiau reikšmingos nei kitos. Bet tai yra natūralu. Ypač didesniuose žaidimuose. Kadangi, kaip būtų kažkam gaila, specifinėms, sudėtingoms, pasiruošimo, pasitikėjimo reikalaujančioms užduotims sveiko proto organizatorius visada rinksis jam pažįstamas ar didesnę patirtį turinčias komandas. Bet mes visi susirinkome gerai praleisti laiką?! – paklausite jūs. Taip, bet galiu jus patikinti, tikrai niekas neatvyko su mintimi smagiai pralaimėti, ar gerai praleisti laiką mertviake.

Antra problema, su kuria susiduria ir organizatoriai ir pačios komandos – mažas atvykusių į renginį komandos atstovų skaičius / mažas pilnai susirinkusios komandos narių skaičius. Bet tai vėlgi natūralu. Naujoms komandoms sunku pritraukti naujų narių, sunku pasiekti didesnį jų skaičių, iš kurio automatiškai, visada galima tikėtis didesnio aktyvo. Nebent tikrai esate penki broliai šaunuoliai, kurie visada dalyvaus kartu. Kitais atvejai, iš tokių komandų bus sulopomas būrys, kuriam trūks subordinacijos, vidinės tvarkos ar elementarių, unifikuotų taktikos špargalkių. O sulopyti į vieną rūbą būsite todėl, nes trys, keturi žmonės miške, praktiškai visada, yra niekas, susidūrus su komandomis, kurių dabartinis vidurkis yra gerokai didesnis už komandos įkūrimo minimumą. Kaip supratote, tai yra be penkių minučių LSK būry. Žinoma, yra išimčių. Dar pačioje savo karjeros pradžioje buvau snaiperių grupės narys. Mūsų buvo nedaug – keturi. Tačiau, užduotims kurias atlikome, mes puikiai tikome. Mes atlikdavome gilios žvalgybos užduotis. Mažai šaudymo, daug kantrybės ir geras fizinis pasirengimas.

O tada, kad ir per trumpą laikotarpį, forumas pakvimpa sudegusiu taboru. Daug tuščių komandų temų, vienas kitas pasveikinimas gimtadienio proga ar pablevyzgojimas. Aš tai stebiu jau daugiau kaip dešimt metų.

Tad norisi užduoti retorinį klausimą – kodėl nesirenkate egzistuojančių komandų? Kodėl nekandidatuojate į komandas, kurios nusistovėjusios, su optimizuota santvarka, perlipusios viduramžio krizę ir jau susikrovusios nemažą patirties bagažą? Kodėl nesirenkate jau egzistuojančio, kokybiško produkto? Mes, kaip sakoma, jau šunį suvalgę.

Stoti į komandą yra protingas pasirinkimas. Rinktis laiko patikrintas, skaitlingas komandas yra labai protingas pasirinkimas. Didžioji komandos narių dalis bus su patirtimi, tad ir jums ją perimti bus lengviau ir greičiau, nei ieškoti jos miškuose po krūmais. Įsiliesite į egzistuojančią, gyva ir funkcionuojančią struktūrą. Kad ir mūsų atveju, struktūrą su pareigybėmis, vidine tvarka, kasa, treniruočių tvarkaraščiais, unifikuota taktika ir t.t. Tiesa, kiekvienas naujas žmogus komandai yra nedidelis žingsnis atgal kovinio vieneto efektyvumo atžvilgiu. Nes reikia pakelti juos į savo lygį, apmokyti ir išduoti paslaptis. Tad nevarviname seilės ant kiekvieno laisvo naujoko. Bet suprasdami šio hobio bendruomeniškumą, esame tam nusiteikią ir pasiruošę.

Įsiliejus į susiformavusį kolektyvą lengva nebus… teks pritrinti kampus su atskirais jos nariais; įsigyti privalomą, komandos nustatytą ekipuotę (visgi, tai komandos suverenumo, identiteto reikalas); skirti jai gerokai daugiau laiko ir treniruotėms, ir renginiams, ir išvykoms. Bet, jei perlipsite per šią subaubintą kliūtį, būsite gausiai apdovanotas. Rikiuotėje stovėsite draugų būryje; kai kuriuose renginiuose tik jūsų komanda gaus atskirą vaidmenį; dažnai užduotis vykdysite vieni (nes narių skaičius bus pakankamas pasiekti tikslą); finansiškai galėsite leisti sau daugiau, nes prisidedančių bus daugiau; neteks rūpintis visais reikalais iš karto, nes jai rūpinsis atskiri skyriai ir taip toliau ir panašiai.

Tokia nuomonė nėra vien mano. Tą patį išgirsite ir iš kitų komandų atstovų. Patikėkite, mes apie tai padiskutuojame kiekvieną kart, kai forume poptelna koks naujas projektas.

Bet visgi, jei nuspręsite kurti naują komandą, noriu pasidalinti patarimais. Pirmiausia, jums reikia geros koncepcijos. Tokios, kuri apibrėžtų būsimos komandos specializaciją. Visose srityse geri nebūsite, tikrai tiek neskirsite laiko treniruotėms, kad jaustis gerai visose srityse. Universalus valiklis, tai toks valiklis kuris išties nieko gerai nevalo. Tas pats taikoma ir komandai. Tokią koncepciją išgryninti jums padės komandos statutas. Jame verta suguldyti komandos idėją, struktūrą ir vidaus taisykles, ekipuotę ir ginkluotę. Tada, primygtinai siūlau, išsikelti sau penkmečio tikslus – kokios treniruotės bus rengiamos, kokie projektai turi būti įgyvendinti, kas turi būti įsigyta ir kokį aktyvių narių skaičių norite pasiekti. Kai turėsite visą tai ką aukščiau išvardinau, susikomplektuokite ekipuotę, unifikuotą, tvarkingą ir gerai apgalvotą. Ją išbandykite, pakoreguokite, vėl išbandykite ir vėl koreguokite. Tada surenkite kelias treniruotes, kurių metu patikrinsite, ar su tais žmonėmis kuriate projektą ir ar pasirinkta specializacija jums imponuoja. Taipogi, šios treniruotės pravers nuo pirmo žaidimo – nebūsite kaimenė avių su skambiu pavadinimu.

Ir tik tuomet, kai nuo pirmos minties apie komandą iki n-kelintos treniruotės bus praėjęs pusmetis, galite kreiptis į forumą naujai komandai paviešinti.

Nuoširdžiai linkiu didžiausios sėkmės tam pasiryžusiems. Jei reikės patarimų, gairių ar pavyzdžių – visada prašome kreiptis į mane ar kolegas. Dar nesu /-esame pasakę NE.

Komentarai

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply