Category: Reports

  Image from Partisans 1.3 game 2013-08-10/11.

Sveiki draugai,

pristatome operacijos CERBERUS raportą.

Legenda:

Rytų Timoras. Viena iš dviejų krikščioniškų šalių Rytų Azijoje (antra – Filipinai). Indonezijos valdžia, norėdama atitraukti nuo savęs piliečių neapykantą už nevykusią politiką ekonomikos ir finansų srityse, surengė karinę intervenciją į Rytų Timorą.
.Niekas geriau nevienija valdžios ir tautos – kaip bendras priešas. Praėjus devynioms paroms po Indonezijos intervencijos į nepriklausomą Rytų Timorą, Australijos Sandraugos  gynybos taryba įsakė Australijos gynybos pajėgų štabui parengti operacijos planą, priversiantį Indonezijos karinius dalinius atsitraukti iš Rytų Timoro. Praėjus  dvidešimt trims paroms po Indonezijos įsiveržimo, Australijos SAS jau Rytų Timore.

Taigi, į žaidimą susirinkome anksti, kol saulė dar buvo žemai ir oras dar nebuvo įšilęs – -12C. Kas galėjo pagalvoti, jog ir dieną jis ne ką labiau įšils, ypač SAS pajėgoms, kurios tūnojo giliai įšalusiame miške.
Į pajūrio sezono atidarymą bendruomenę susirinko gausiai. Atvažiavo draugai ne tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus. Taip pat sulaukėme jau priprastų svečių iš Šiaulių.

New play ground test drive.