PANAMA ’89 Raportas

Daugiau nuotraukų

Sveiki draugai,

Mūsų atsiliepimai apie Panama’89

Section 8 PMC buvo ALFA skyriaus Alfa 1 grandis.

Aš buvau Alfa 1 grandies vadas.

Alfa 1 gynė pagrindinį, dviejų aukštų, ambasados pastatą.

KEMPINGAS

Labai gerai, jog kempingas buvo toli nuo žaidimo vietos ir nebuvo galimybės į jį grįžti – žaidimo metu neatsirado norinčių į jį grįžti anksčiau laiko ir užsiimti šašlykiniu airsoftu. Nudžiugino paruošta ir tvarkinga stovyklos teritorija.

Didelis pliusas už vandens čiaupą – visi naudojomės nesivaržydami.

Nudžiugino tai, jog žaidėjai sugebėjo išlaikyti teritoriją tvarkingą, naktį netriukšmavo ir leido ilsėtis, nebuvo jokių incidentų ir tt.

Teisingas tualetų kiekis, nors likusių iki sekmadienio tarpe visgi atsirado „tinkuotojas“, matyt tas pats, kuris ir per Balkanus pasirūpino bio-tualeto interjeru. Pagausim – užmušim. Pagausim ir tą, kuris prigliaudė siemkų.

GM pasirūpino ir pagrindine lounge area, kurią sėkmingai įvaldėme paskutinę naktį. Turėjome gero laiko su senais pažįstamais.

GM

Game orgų darbas stovykloje ir žaidimo metu buvo labai geras. Visada rasdavome bent vieną ten, kur reikia, ten kur karščiausia ir kur labiausiai reikalinga jų priežiūra. GM pastabos būdavo teisingos, laiku ir vietoje, mums ir mūsų oponentams.

Labai gerai, jog turėjote rimtą vaistinėlę, kuria sėkmingai pasinaudojome. Tiesa, joje trūksta priemonės nuo nudegimo.

Vienintelis minusas, tai jūsų radio stotelės lipo ant mūsų (visų tipų stotelių) dažnio, tad kartais buvo sunku komunikuoti. Kai pranešimui pasitraukdavote tolėliau – problema dingdavo. Mūsų kanalas buvo 6, jūsų matyt 5. Sekantį kartą, gal reiktų palikti vieną tarpe. Bet tai gal ir mūsų kaltė, nes turėjome 7 ar tai 8 rezervinį ir juo nepasinaudojome…

ŽAIDIMAS

Mums labai patiko prologas. Labai buvo aiškiai iliustruota konflikto priežastis. Tiesa, gal sekantį kartą „kol kas jūs negalite konfliktuoti“ galima pakeisti į „stenkitės kiek įmanoma ilgiau nekonfliktuoti“. Kadangi, priešo patruliai ir labai kėlė įtampą, mes visgi jautėmės pakankamai saugūs. O tas atviras abiejų pusių jėgos demonstravimas – super.

Negaliu pasakyti, jog prologas buvo per ilgas. Kadangi, jo pabaigoje tarp Ambasados ir Panamos įtampa buvo taip pakilusi, jog galėjai ją jausti tvyrančią ore.

Visiems labai patiko statistai, būtumėte matę, kaip mes jiems sutikinėjome pirmąją pagalbą centriniame ambasados pastate – super aspektas.

Saikingas LARP’as iš organizatorių ir žaidėjų pusės ypač pagyvino žaidimą. Panamiečiai pas mus atsiuntė narkotikų pardavėją, kurio vaidmenį puikiai atliko bebras. Mes buvome šventai įsitikinę, jog tai žaidimo dalis ir ilgai svarstėme, kokios pasekmės laukia, jei visgi sutiksime su pasiūlymu pirkti konteinerį narkatos.

Nors, praktiškai visą laiką prabuvome pastato viduje, mus labai patiko ir antroji, aktyvioji žaidimo fazė. Nesijautėme, žaisdami mėsą, kadangi oponentai puldavo kokybiškai ir jų veiksmuose jautėsi struktūra. Kiekvienos atakos metu bandėme atspėti, koks dabar bus puolimo planas. Kelis kartus jums pavyko įmesti granatas į pirmo aukšto patalpas, po ko ambasados centrinį pastatą liko ginti vos 5 žmonės.

O būtumėte matę mūsų vidinę virtuvę – medikai neturėjo laisvos minutės, pas sužeistuosius lindo per skyles sienose ir perdangose, tampė juos į saugias patalpas, vyrai ginklinėje užtaisinėjo ir keitė kolegas prie langų, antras aukštas pastoviai buvo apšaudomas snaiperių (būtumėte matę bbs kalnus po žaidimo), dirbo miniganas, kuris taip triukšmavo, jog racijose nieko negirdėdavome, o dabar vos pašnekame, antrame aukšte turėjome ginklų kampelį, kur rikiavosi pamušti ir rezerviniai ginklai. Žodžiu, tokiame karštame taške senai buvau.

Susidirbimas tarp visų ALFA ir BRAVO skyrių buvo netikėtai geras. Liapsusai ir tarša ryšio eteryje buvo kompensuota palaikymu ugnimi ir medikais. Jautėme tvirtą ir profesionalų kolegų petį kurio galėjome pasikliauti. Su tokia formuote eitume ir į didesnį pragarą.

Kaip visada, esame sužavėti mūsų bičiulių iš SF artileristų darbu. Buvo labai smagu stebėti per optiką, jūsų sviedinių derlių. Per langą matyti visą procesą, nuo užtaisymo iki pataikymo – nepakartojama!

Aktyvioji faze mums (S8) patiko iki to momento, kai teritorijoje pasirodė SF pajėgos. Porą kartų neprasinešėte atvykimo krypties ir nuo nuvargusių gynėjų gavote ugnies, pirmo aukšto patalpoje sudarėte tokį clusterfuck’ą, jog būtų užtekę vienos granatos, kad žaidimą baigtume anksčiau laiko. Esant puolimui, ambasados gynybai į pagalbą viduje atėjo tik kai kurie, kiti tik maišė dirbti medikams stoviniuodami prie kopėčių. Nekomunikavote su apsaugos pajėgomis, nežinojome nieko apie jūsų žvalgų žygius, apie tai ko mes dabar laukiame. Tai labiau panašėjo į pėstininkus, nei į SF.

Vyrai, mes teritorijoje buvome visą dieną. Mes galėjome suteikti visą jums reikalingą informaciją – apie priešo centrinės būstinės skyles sienose, apie jų pagrindinius judėjimo maršrutus, apie tai, kiek ir kur jų galima būtų tikėtis, kur sėdi snaiperiai ir slapukai – Bravo 1 ir Bravo 2 gynybiniai postai matė priešą visą laiką… jūs tuo nepasinaudojote. O juk pirmiausia ir reikia naudotis vietiniais resursais. Vietoj to, jus gaišote brangų laiką eidami į žvalgybą, tam, kad grįžę pasakytumėte jog jų būstinėje yra skylė…tą patį mes jau žinojome pirmą žaidimo valandą. O tie jūsų susirinkimai po valandą ir daugiau, po kurių kilo genialus planas pulti priešą per snaiperių ri slapukų apšaudomą atvirą lauką. Nė vienas Alfa Bravo skyrius nepasirašė šiai savižudiškai užduočiai. Pilnai suprantu Bravo 1 sprendimą žaidimą baigti anksčiau numatyto laiko.

Aš atvirai pranešiau, jog mano grupė neis į šią užduotį, jei ji nebus koreguojama, todėl prasidėjus puolimui mes neprisijungėme prie puolimo. Bravo 2 Alfa 1 Alfa 2 savižudiškoje užduotyje nedalyvavo ir surengė savo atskirą ataką, su maža viltimi bent šiek tiek įkirsti priešui ir flangavo juos iš vakarų…

UŽDUOTYS

+ Mes išsaugojome ambasados teritorijos suverenumą ir

+ Archyvo duomenis nepaliestus.

+ Suteikėme pagalbą civiliams sužeistiesiems ambasados patalpose ir saugiau išgabenome juos iš Panamos miesto per oro uostą.

 Nesugebėjome nukauti oponentų lyderio iki numatyto laiko.

BENDRAI

Section 8 PMC žaidimas patiko. Mes turėjome gero laiko ir mūšyje ir safezone. Manau, organizatoriai išlaikė po Balkanų sau pakeltą kokybės kartelę. Nors Balu pergyveno dėl prologo, vienaip ar kitaip jam pavyko šis naujas žaidimo aspektas. Tikėsimės to ir iš kitų žaidimų.

GM buvo diskretiški, draugiški ir organizuoti. Su darnia komanda galima nuveikti ypač daug, o to pavyzdžiu tapo ši GM komanda.

AČIŪ

Oponentams, mums patinka kai sunku. Jūs suteikėte mums tas nepamirštamas panikos ir įtampos minutes, tikimės, jog ir mes buvome jūsų verti priešininkai.

Ambasados apsaugos vadui. Mano vyrai sakė taip – Morda geras vadas, ramus išlaikytas, tikras Amerikosų karininkas.

Kolegoms iš ALFA ir BRAVO skyrių. Kaip ir sakiau, tokia sudėtimi galima eiti visur per per viską.

SF už atvilktą artileriją, kuri kaip visada suteikė žaidimui labai daug žavesio.

NE AČIŪ

Tinkuotojui

PASTABA

Nugirdau diskusiją bei žaidėjų prašymu iš GM gavome pastabą dėl neiškištų snaiperinių ginklų per antro aukšto langus.

Noriu priminti, jog taisyklė, iškišti galingus snaiperinius ginklus per pastato langus, kai yra šaudoma iš patalpos vidaus, buvo sugalvota tam, jog nesužeisti aplink pastatą vaikštančių žmonių, kadangi šaulys negali užtikrinti saugios galingo šautuvo šūvio trajektorijos, kai šaudoma iš patalpos gilumos. Tokia taisyklė netenka galios, kai šaudoma per antro aukšto langus, kadangi skraidančių žaidėjų kol kas neturime ir antro aukšto ir aukštesni langai nėra ta vieta, kur logika vadovaujanti šią taisyklę reiktų taikyti.

Kitu atveju, šią taisyklę tektų taikyti ir krūmuose sėdinčiam snaiperiui – iškišti ginklą iš lapijos, kad pro krūmus nesaugiu atstumu einantis dalyvis nebūtų sužeistas, kitu atveju ši taisyklė reikštų tik savo buvimo vietos išdavimą ir ginklo aukojimą po priešo ugnimi.

Noriu pabrėžti, jog žaidimo metu į diskusijas nesivėlėme ir reagavome į GM pastabas ir savo veiksmus koregavome. Snaiperiai ir marksmanas dirbo TIK ANTRAME aukšte.

Ačiū visiems ir susitiksime sekančiuose žaidimuose.

Komentarai

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply