(Lithuanian) K&A: Leidžiamos tik 4 dėtuvės?

Uno PMC Loadout

Chesty klausimas:

UNO kiek nešiesi lėmenėje dėtuvių? Ar žinojai, kad paprastai PMC gali turėti tik 4 dėtuves, o tas kuris jiems vadovauja pistoleta su 3 dėtuvėm. Kokia tavo nuomonė?

Atsakymas:

Sveikas Chesty, ačiū tau už neblogą klausimą.
Tai nėra pirmas kartas, kai man yra užduodamas šis klausimas apie dėtuvių kiekį, kurį turėtume naudoti, jei „rekonstruojame“ PMC. Ar gali pasidalinti šaltiniu, kuris sako, jog „PMC gali turėti tik 4 dėtuves, o tas kuris jiems vadovauja pistoleta su 3 dėtuvėm“. Tikiuosi, tai ne nuogirdos.

Pirmiausia, noriu tave supažindinti su ICOC (the International Code of Conduct for Private Security Service Providers). Šiuo metu tai baigiamas ruošti PMC arba PMO kontroliavimo mechanizmas, kurį ruošia tarptautinis vyriausybių konsorciumas, pilietinės visuomenės organizacijos, ir šiuo metu jau jį pasirašiusių 592 privačių saugumo kompanijų. Tai nėra aktyvus reglamentas, tačiau jo jau yra pagal nutylėjimą laikomasi.
Šio dokumento G skyriaus 6. punkte Management of Weapons apie apie amunicijos kiekį užduoties / veikimo vietos atveju nekalbama.

Kodėl? Todėl, jog tai nors ir tarptautinio konsorciumo paruoštas dokumentas, jis negali būti viršesnis už konkrečioje valstybėje veikiančius ginklų kontrolės įstatymus, o kitu atveju, jei valstybė nėra pasirašiusi šio reglamento, jis aplamai negali būti taikomas.

Kad būtų ramiau, aš paklausiau vieno pažįstamo privačios apsaugos kompanijos darbuotojo, apie šį mitą (jis jau kuris laikas dirba Afganistane). Siūlau perskaityti labai įdėmiai, kad nekiltų interpretacijų:

Hello Povilas,
The amount of ammunition carried or allow to carry is dependent on the laws, contracts or company policy. My weapons are registered with the Afghanistan Ministry of Interior and the basic load out is 4 magazines. Within the contract is provisions to purchase ammunition at a fixed cost from the government.
That being said, I carry 8 magazine of 30 rounds (1 on gun and 7 in my vest). The company I work for has no policy of ammunition restrictions, but uses fiscal restraint as a means of limiting ammunition (not intentionally).
I sourced additional ammunition and magazines and the company has no issues with this.
I hope this answers some of your questions or concerns.
Cheers

Dabar, jei kalbėtume apie mano dėtuves ir konkrečiai apie airsoftą.
Aš nešioju 8 dėtuvės liemenėje, nuo senų laikų visos jos yra low cap. Labai retai užduoties metu išnaudoju daugiau nei 5. Kaip mano bičiulis Welsaidas yra pasakęs, „…jei trys dėtuvės nepadėjo, gal ne tame problema“.
Jei vadovautis logika, jog turime ir naudojamos amunicijos kiekį maksimaliai priartinti prie rekonstruojamo padalinio ar organizacijos, tai ir dėtuvės turėtume naudoti realcap. Deja, aisofto šrato ir kulkos lyginti negalime, dėl AEG greitošaudos, šūvio nuotolio ir sviedinio efektyvumo. Todėl, jei viską traktuosime airsofto masteliais, panašus efektyvumas galimas tik ištratinus, mano manymu, 2-3 bbs. Todėl vietoj 30 dėtuvės, visiškai pateisinamos 65 ar 120 šratų dėtuvės. Taip pat ir vietoje galimų 4 dėtuvių – 8.

Tikiuosi atsakiau į tavo klausimą.

Comments

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply