Tag: Treniruotės

Section 8 PMC Bootcamp 2013

Sveiki draugai,

Šių metų (2013) liepos pirmąjį savaitgalį įvyko kasmetinė (BootCamp 2012) Section 8 PMC Int. Boot Camp 2013 – treniruočių stovykla. Šiemet BootCamp organizuoti išpuolė Vilniaus padaliniui. Deja, šiemet šeši kompanijos nariai suvažiavime dalyvauti negalėjo.  Kaip ir pernai, pateikiame reportažą iš veiksmo vietos.

Kasmetinių S8 treniruočių stovyklų tikslas – surinkti palčiai pasklidusią Kompaniją bendrai treniruotei, atnaujinti žinias, tobulinti asmeninius bei darbo komandoje įgundžius, suteikti žinių pagrindus naujokams, bei žinoma – gerai praleisti laiką šaunioje kompanijoje.

Šiuos video darome savikontrolei.