Nauji kandidatai Zappex ir Ruonis, Dogis perkeliamas į aktyvius narius

Zappexas

Jaunuolis Zappex priimtas į S8 PMC Vilnius kandidatus. Linkimė sėkmės, stiprybės ir atsidavimo!

Ruonis

Šiek tiek airsofto duonos ragavęs :) Ruonis priimtas į S8 PMC Vilnius kandidatus. Sėkmės!

Dogis

Dogis iš rezervo perkeliamas į aktyvius narius. Tikiuosi atvirkščiai kelti nebeteks… Sėkmės!

Komentarai

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply