(Lithuanian) RESTORE HOPE II raportas

RESTORE HOPE II Same country, new challenge 2010-07-16

Daugiau nuotraukų rasite ČIA.

S8 operatyvininkai dalyvavo žaidime PMC pusėje.

SECTION 8, PMC RH2 raportas

Priskirtas šaukinys “LAPĖ”

Struktūra:

Uno – Būrio vadas
Sigis – Būrio vado pavaduotojas
Soban – medikas
Brainiac – pirotechnikas
Kunigėlis – marksmanas
Sainteris – mechanikas

Į žaidimą atvykome 1630.

Užduotis gavome ~1930-2000 [vėlavo nuo 1800-1900]

Užduotis: “PMC grupė bus išlaipinta ties Somalio-Etioijos sieną 16 d. vakare. Iki 17 d. nurodytos valandos grupė turės saugiai pasiekti nurodytą tašką, susisiekti su pagrobėjais, susitarti dėl susitikimo vietos, perimti įkaitus, perduoti išpirką ir saugiai atsitraukti į nurodytą tašką. ” Gavome keturias koordinates kurias turėjome aplankyti ir kiekvienoje jų raportuoti darbdaviams. Paskutinę turėjome pasiekti iki 23:00, taip pat iki to laiko turėjome jau būti susisiekę su piratais ir susitarę dėl rytdienos išpirkos vietos ir konkretaus laiko. Buvo duotas orientacinis laikas – keliamės 04:00, mainome pinigus į gyvybę 08:00, evakuojamės iš šalies 09:00.

Į užduotį išvežė transportas ~20:30. Užsukome į miestą pasipildyti vandens atsargas kurias ištuštinome safe-zone laukdami transporto.Išlaipino gerokai už poligono kitoje kelio pusėje – šalia upės žyminčios Somalio sieną. Iki pirmo taško ~1,5 km. Išjudėję už 50m iškart sutikome uniformuotą žmogų vidurį miško laukymės – nusprendėme į kontaktą neiti ir aplenkėme laukyme lanku. Prasidėjo labai tankus miškas ir kopimas į kalvą. Užkopus į kalvą tai šen tai ten girdėdavome balsus, tad judėjome lankais, lėtai, paraleliai asfaltuotam keliui. Bijodami pasalos pirmame taške padarėme nedidelį lanka ir tašką nr. 1 priėjome iš sekančio taško nr. 2 pusės – iš “užnugario”.

21:30-21:40 pasiekėme pirmą tašką, vadovybė liepė tęsti žygį. Pasukome antro taško link. Visą laiką girdėjome balsus iš miesto pusės, girdėjome granatų sprogimus. Ėmus temti judėjimas mišku labai sulėtėjo. Girdėdavome transportą, matėme šviesas tad judėjome atsargiai. Susisiekėme su SS ir paprašėme jog į tam tikras koordinates atsiųstu vandens. Planavome pakišti SS po nujaučiama pasala taške nr. 2, atėjus likutį išmušti ir taip gauti nemokamai atnešto vandens. Bet SS paprašė daug pinigų ir planavo nespėti iki mums reikalingos 23:00 valandos tad pamelavau jiems ir nutraukiau sandorį. Apie 22:30 iki taško nr. 2 likus apie 500-600m patekome į baisiai tankų eglyną, kur eglės viena nuo kitos augo per metrą tiesiomis linijomis. Prasibrovus pro eglyną patekome į dvokiančia pelkę. tamsoje stengėmės nenaudoti žibintuvėlių tad ėjimas per pelkę virto košmaru – atsisakė mūsų GPS. Grįžome į paskutinę žinomą vietą ant kalno – GPS atsigavo. Visi likę kartai šturmuoti ar apeiti pelkę buvo nesėkmingi.

23:00-23:20 visiškoje tamsoje ir su likusiais 3L vandens per 6 žmones [kiekvienas į užduotį nešėmės po 3-4L, neskaitant paros ekipuotės], nenorėdamas rizikuoti būrio narių sveikata ir dėl dalies būrio smukusios moralės nutariau sustabdyti žygį į 2 tašką ir susisiekti su darbdaviais.

23:20 gavome nurodymą susisiekti su piratais, įkurti stovyklą nakčiai ir užduotį tęsti 04:00 sekančią dieną. Dėl nepakankamų vandens atsargų prašiau leidimo vykti į miestą ar oro uostą pasipildyti vandens atsargų. Gavome leidimą siųsti tik vieną neginkluotą žmogų. Mano kontra-siūlymas buvo vykti visiems kartu – bijojome prarasti GPS jei negrįžtu tas beginklis pasiuntinukas ir padėti parnešti 18L vandens. Leidimas buvo gautas.

~23:50 išjudėjome į miestą. Nėjome į oro uostą, nes buvo sunku visiškoje tamsoje nustatyti jo buvimo vietą. Taip pat palaikėme neutralią poziciją pusių atžvilgiu ir nenorėjome jog vizitas į NATO bazę vėlaiu atsilieptų tvarkant reikalus su gentimis. Virš miesto šaudė signalinės raketos tad jo kryptis buvo aiški.

00:00-01:00 pasiekėme miestą. Miesto pakraštyje paslėpėme išpirką ir jos nuėmėme koordinates. Į miestą išjudėjau vienas – miesto apsauga priėmė įtariai, tačiau paaiškinus jog esame neutralios pajėgos, trūksta vandens ir esame pasiruošę išleisti jų mieste pinigų (gavome 500 avansą iš darbdavio) patekome į vidų.
Mano siekiai buvo saugiai pernakvindinti būrį po stogu, pakelti dalies būrio smukusią moralę jog sekančią dieną galėtume tęsti užduotį.

01:00 sunkiai mobiliu ryšiu susisiekėme su piratais. Aptarėme galimybės ir susitarėme susitikti mieste – neutralioje teritorijoje. Dalis būrio jau miegojo, dalis medžiojo ir pildė vandens atsargas, turguje iškišinėjo vietiniams “importines smulkmenas”.

01:00-02:30 kažkuriuo momentu derėjomės su SS gentimi (nepamenu pusės pavadinimo) dėl pagalbos – norėjau jog padėtų susilpninti piratų moralę ryte juos užpuldami arba nužudydami jų vadą, nes derėtis su KlausuF buvo nemalonu – paprašė 5000 arba 6 deimantų kai net su avansu pas mus buvo 3500.
Nesulaukus piratų [sakė pasiklydo] apie 02:30-03:00 nuėjome miegoti. Mieste šurmulys jau buvo nurimęs. Sumokėjau Simpsonui trečdali jo dienos algos – 5 šilingus kad pakeltu mus 04:00.

04:00 atsikėlėme.

04:00-04:30 dienos breafingas.

05:00-05:30 susisiekėme su piratais – “norime 19 deimantų ir mums px” ir nuėjo miegoti. Tiek deimantų anot SS Lauryno jis būtų mums gavęs už 1:500 kainą. Išsiuntėme piratams žinutę jog gal gautume 6. Laurynui pinigų nereikėjo jam reikėjo šovinių ir šiaip jis labai išsipisinėjo. Mieste šovinių negavome. Sužinojome jog NATO baze jų gauna per oro uostą – susitikome Airborną. Per juos bandėme susisiekti su NATO vadovybe jog už juodus pinigus atgabentu mums šovinių. Atsakymo nesulaukėme iki 07:00. Kadangi nebuvo galimybės gauti deimantų, nes negavome amunicijos, parašėme piratams rytinę 07:40 žinutę jog duodame 3000, jai netinka – evakuojamės iš šalies, gražiname užsakovui 3000 o 500 avansą pasiliekame. Mes neprarandame nieko, jie – 3000. Kadangi savo vaidmenį buvome apsprendę kaip profesionalų darbuotojų, tai visus veiksmus grindėme reputacija – negalime pasilikti išpirkos pinigų sau nes nebūsime samdomi ateityje arba negalime plėšti miesto nes nesame marodieriai. Atrodė jog visiems reikia kažko, bet tik ne pinigų. Tad savo veiksmų laisvę buvome apriboję iš anksto tad ir veikėme tam tikrose gairėse.

Kol piratai miegojo, 05:30-07:00 išsiuntėme du arabiškai perrengtus (aprangas pasiruošėme prieš žaidimą) operatyvininkus išžvalgyti EZ taško, kad įsitikinti ar nėra arti kokios genties štabo ar stovyklos. Nusamdėme dvi misto merginas kaip jų žmonas ir išsiuntėme. Grižus sužinojome jog vieta pakankamai atvira ir bus sunku gintis jai būsime persekiojami atsitraukdami su įkaitais.

08:00 išjudėjome į mainų vietą. 2 Op išsiunčiau i EZ kad pridengtų kai trauksimės, ir kad bent pora iš būrio būtų išgelbėti jai sandoris nepavyks. Kadangi mūsų buvo stipriai mažiau nei piratų, prasmės kristi visam būriui nemačiau. Piratai bijojo kontaktų su Zlojaus hebra, tad į susitikimą ėjo labai sunkiai. Užtrukome kol susitikome…

08:40 Pasiekėme mainų tašką. Likusį burį išdėsčiau 1-1-2 principu. Paskutiniai du nešė pinigus ir stovėjo labai toli – tad galėjo pabėgti su kliento pinigais jai sandoris neįvyktų. Vidurinis Op dirbo kaip pasiuntinukas tarp manęs ir tų dviejų “nešėjų”.

08:45 Susitikau Piratų vadą, arba kaip jis prisistatinėjo – Laivo Kapitoną , Klausą F. Nežinau nakties peripetijų bet rodėsi jog jis mano veiksmuose įžvelgė klastą. Už vyrą įkaitą sumokėjau ir nusiunčiau į grandinės galą. Klausas parodė kompromituojančias likusios įkaitės nuotraukas – viena tamsiaplaukė kita šviesiaplauklė. Išbariau jog jis toks religingas Musulmonas užsiima niekais ir jis man atvedė “tą moterį kurią turėjo”. Kadangi laiko buvo mažai ir bijojau dėl grupės saugumo paimdamas paskutinę pinigų sumą įsakiau būriui sulaukus moters nedelsiant trauktis kai tik moteris pasieks paskutinę mūsų būrio liniją. Sandoris įvyko. Tvyrant nemažai įtampai pasipliurpėme su Klausu apie tolimesnį bendradarbiavimą, jis man siūlė pirkti tanką, btr ir dar kažką…

Manęs nenušovė ir piratų sulaikyti neteko tad ėmiau vytis savus.

09:55 pranešimas iš EZ saugančių OP jog po ją kažkas patruliuoja. Apie 09:00 įsitvirtinome miškelyje šalia EZ. Susisiekiau su darbdaviu – liepė laukti EZ 30 min. kol atvyks transportas. “EZ was hot” ir išvaduoti įkaitai buvo nuvargę ir sukaitę tad nusprendėme likti įsitvirtinę per 100 m. nuo EZ – šešėlyje o potencialius pasalos rengėjus – kaitinančioje saulėje. Perrengėme vėl vieną OP vietiniu civiliu ir tik atvykus transportui planavome siųsti kaip masalą – kad atsidengus ugniai ir identifikavus priešui likusios pajėgos arba jį sunaikintų arba evakuotu įkaitus į transportą.

Po 30 min. gavom ragus nuo darbdavio – transporto nebus einat i NATO oro uostą. Prašiau transporto bent įkaitams – negavome.

10:40 išjudėjome į miestą, turėjau atsarginį planą. Kaip nujausdamas, kad vėl gausime ragus kaip ir naktį, išvakarėse kyšių pagalba sutariau su miesto apsauga jog įleis mus į vidų su ginklais, o su Op atsinešto “kyšio” pagalba ryte pamaloninau Šeihą tad jis išrašė leidimą iki 09:00 į miestą patekti pilnai apsiginklavus. Miestą pasiekėme leidimui pasibaigus, bet kariai mus įleido nes buvo matę naktį ir su daugelių iš jų jau buvome susidraugavę.

11:00 už pažadą padirbėti miesto apsauga nemokamai Šeihas du nuvargusius įkaitus ir du Op palydovus išgabeno i oro uostą džipu. Nenorėjau vesti grupės per draugišką miestui Zlojaus teritoriją, kai jokių garantijų ir kontaktų šiame klane neturėjome.

Kai grižo dviejų Op palyda iš oro uosto mes jau saugojome šiaurinius miesto vartus. Dalis saugojo vartus dalis padėjo palaikyti tvarką mieste nes apsaugos moralė buvo smukusi. Padėjome gaminti maistą, gynėme padavėjas-pardavėjas nuo įžūlių pirkėjų. Pirkome amuniciją iš nelegalaus prekeivio Dagio – kuris padarė nuolaidą nes aš jam daviau 10 šilingu ant maisto, sakiau išleisi ant alkoholio užmušiu. Tai buvo viena geriausių dienos investicijų, taip kad jis mums daug pagelbėjo vėliau ginant miestą.

Dirbome iki pietų, tuo tarpu leidome mieste pinigus, pirkome informaciją, davėme kyšius kad šnipinėtu Zlojų ir derėjomės dėl naujų kontraktų po pietų kai baigsime atidirbi. Šeihas pasiūlė dirbti jam kaip asmens apsauga, Kažkas iš piratų civiliokiškai apsirengęs ėmė kalbinti saugoti Klausą. Buvo gera manipuliaciją keliant užmokestį – valandos alga Op užaugo iki 60 šilingu.

Skirtingai nei naktį šiandien miestą stipriausiai puolė iš šiaurinių vartų – savo pažadą ištesėjome – vartus apgynėme ir su vienu nuostoliu – kažkoks pyzdukas civilis papjovė mūsų Sainterį. Mieste prasidėjo suirutė. Zlojui pasakiau kad nepalaikome nė vienos pusės ir mieste tik ginsime civilius kol baigsis neapmokamas darbas.

14:00 baigėme atidirbti Šeihui. Iki to laiko išsiaiškinau jog jis pinigų visai neturi ir greičiausiai mums nesumokės. Taip pat šnipai pranešė jog visos grupuotės vienysis ir priims Islama, kas mums labai nepatiko. Žinojome jog prieš NATO neisime nes jų oro uostas vienintelis būdas saugiai palikti šalį. Susirinkome šmutkes per 30 sekundžių ir išėjome pro saugotus šiaurinius vartus. Tik paskutinė grandis paliko miesto teritoriją kaip prasidėjo sprogimai ir mūšis. Vėliau išsiaiškinau jog Zlojaus hebra išpjovė likusius miesto sargus.

Pasiekę Nato baze pasisiūlėme dirbti už amuniciją kadangi pinigų turėjome labai nemažai. Deimantų neturėjome nė vieno, nes neturėjome išsikėlę šio tikslo. Be to, mieste buvo nesaugu prekiauti deimantais ir pardavėjai buvo užlaužę jų kainas.

Nato bazėje gavome ginti vieną flangą. Prasidėjus bazės šturmui perėjome ginti jau ir antro flango. Porą kartų su Latvių Delta perėjome į puolimą ir taip atmušėme paskutines puolančiųjų pajėgas.
Pasibaigus puolimui buvome vieninteliai nepatyrę nuostolių.

Santrauka:

Oficialios užduotys:

Pasiekti tašką nr. 1- Įvykdyta

Pasiekti tašką nr. 2- Įvykdyta

Pasiekti tašką nr. 3- Neįvykdyta

Pasiekti tašką nr. 4- Neįvykdyta

Įkurti patrulio naktinę bazę – Neįvykdyta

Susisiekti su piratais – Įvykdyta

Pasiekti miestą/NATO bazę ir pasipildyti vandnes atsargas – Įvykdyta

Iškeisti išpirką į įkaitus – Įvykdyta

Atsitraukti į EZ – Įvykdyta

Atsitraukti į NATO bazę – Įvykdyta

Išgabenti įkaitus saugiai iš šalies – Įvykdyta

Neoficialios užduotys:

Ginti šiaurinius miesto vartus – Įvykdyta

Palaikyti tvarką mieste – Įvykdyta

Uždirbti – Įvykdyta (prakalėm daug užsienietiškų prekių)

Apginti NATO bazę – Įvykdyta

Mertviake buvo tik vienas Op – papjovė vietinis.

Comments

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply