(Lithuanian) Komanda RACCOON

Sveiki Draugai,

šiandien, neperdėdamas, turiu garbės pristatyti seniausią Lietuvos komandą – Meškėnus. Jau maniau, jog ši rubrika nuskendo, tačiau Raccoon išlindo tinkamu metu ir išlupo šią kiaurą valtį iš užmaršties liūno.

Tai buvo pirmieji žmonės, su kuriais kontaktavau ieškodamas šio hobio, tai buvo žmonės, kurie pastatė mane ant kojų, suformavo teisingą požiūrį į airsoftą ir… pliku užpakaliu paleido į negailestingą airsofto pasaulį :)

Šios komandos veide atsispindi visi LSB bandymai, ieškojimai ir pastangos.  Jų stovykloje visada rasi elektros, vandens ir svetingumo. Todėl mūsų komanda visada džiaugiasi sutikdama jus prie laužo.

Sėkmės Meškėnams!

Gero skaitymo!

AIRSOFTO KOMANDOS LIETUVOJE

Vilniaus straikbolo klubas Raccoon team Vilnius

Anketa Komandai

Pilnas Komandos pavadinimas:
Vilniaus straikbolo klubas Raccoon team Vilnius
Komandos antsiuvas/logotipas/skiriamasis ženklas?
Komandos logotipą sudaro stilizuotas meškėno (raccoon’o) snukelis, patalpintas pentagono figūroje. Viršuje užrašas RACCOON, apačioje – užrašas AIRSOFT TEAM VILNIUS. Pirminis antsiuvo bei logotipo variantas buvo juodai baltas, bet vėliau pritaikytas prie Multicam spalvų.

Emblemos autoriaus, Jaro, komentaras:

(kalbą bandyta taisyti… damn! – redaktorius)

ok – šiek tiek mano idėjos paaiškinimas. Jūs, kariai, ar nežinot, kad penki kampai, tai pirma figūra nenugalimos sienos, nuo kurios visad rekošetuoja? (:

Dar: taisyklinga figūra simbolizuoja tvarką, loginį sumanumą, strategiją ir pan. Pentagonas nėra atsitiktinai pastatytas būtent penkiakampis. Hitlerio požeminė slėptuvė, kurios niekas nesugebejo subombarduot, buvo taip pat pentagoninė (nuogirdos).

Toliau: maža to, kad meškės snukis idealiai įsipaišo į šią figūrą, ji dar turi savo simbolinį paaiškinimą apipintą misticizmo, galios, jėgos ir fucking visokio kitokio stafo – žemė, vanduo, ugnis, medis, metalas. Be to į penkiakampį įsipaišo pentograma, kuri turi dar vieną savo aiškinimą (šiuo atveju pentograma būtų apversta, bet tai nesisieja su satanizmu – čia nepainiokit šio reikalo)

Dizaino prasme: kaip kad klausiau kas svarbiau. Šiuo atveju RACCOON yra ant stabilaus pagrindo – nejudinamas užrašas, kuris be abejonės yra šio simbolio neatsiejamoji dalis – apačioje suėjimas į kampą – lyg rodyklę, kuri išriša ši pavadinimą > Airsoft Team Vilnius.

Meškėną pasirinkot gerai – nagai, gudrumas, laipiotumas, maskuotė – viskas čia zbz  gerai ir apie šitą nekalbesiu. (:

Nu tai vat tokie mano argumentai kodel taip, o ne kitaip ir kiekvienas kuriantis ženklą būtinai turi savo darbą apgint. ;]

Registracijos miestas:
Vilnius.
Įsikūrimo metai:
Komandos idėjinis gimtadienis yra 2005 metų sausio 14 diena
2012 komandoje yra narių (sk):
2011 metų pabaigoje klube buvo 19 narių.
Komandos kontaktinis asmuo/atstovas/įdėjinis vadas:
Klubo reikalus tvarko Taryba. Neformaliai: “Karo Lauko Vadas” yra Warbeast’as, “Sąžinės balsas” bei kurį laiką klubo tarybos pirminkas – -TK-. O “idėjiniai“ pas mus yra visi :)
Komanda oficialus klubas? Taip / Ne.
Taip – 2006 vasario 7 dieną buvo įregistruotas Vilniaus straikbolo klubas Raccoon team Vilnius.
Šūkis:
Neoficialus šukis: RACCOONS. THE MANY. THE UGLY.
Koks komandos naudojamos ekipuotės raštas?
Pagrindinis komandos ekipuotės raštas yra MULTICAM. Naudojama ir Camogrom tipo ekipuotė. Pagal aplinkybes – kombinuojama su CB ar OD spalva. Esant reikalui ar žaidimo scenarijaus ypatumams komandos nariai su džiaugsmu atlieka ir „kaimiečių/babajų“ vaidmenį :)
Kokia komandoje vyraujanti ginkluotė?
Pagrindinis vyraujantis principas visada buvo „Pasakyk AK griežtą NE!“. Bet šiais demokratijos laikais… Apskritai komandoje daugiausiai naudojama NATO šalių ginkluotė.
Dėtuvės? Perėjote prie mechaninių?
Taip. Komanda naudoja tik mechanines dėtuves.
Kokio tipo liemenes naudojate (webingus, platecarrier, chestrigus)?
Liemenės naudojamos skirtingų tipų. Klubo nariai liemenę komplektuojasi pagal galimybes bei poreikius. Svarbiausia – tinkamas raštas.
Šalmai. Ar naudojate? Jūsų nuomonė apie jų reikalingumą:
Šalmai mums nėra privaloma ekipuotės dalis.
Avalynė. Vyraujanti. Pakomentuokite savo pasirinkimą:
Nereglamentuojama. Pageidautina – šviesios spalvos.
Komandoje esančių tarnavusių narių kiekis išreikštas procentais:
Apie 20%
Kas jus atvedė į airsoftą? Gal yra kas vienyja visus esamus komandos narius (pvz. darbas ar tas pats dalinys kariuomenėje)?
Raccoon’ai buvo pirmoji komanda Lietuvoje. Komandos nariai-įkūrėjai kartu su kitais pirmaisiais airsofto entuziastais aktyviai dalyvavo kurdami šį hobį, propaguodami, formuodami LSB, kurdami ir adaptuodami taisykles. Tad mes ne atėjome į airsoftą, o atsiradome kartu su juo :) Dalis komandos narių yra geri draugai iš senesnių laikų. Kitus, vėliau prisijungusius narius, matyt, patraukė bendra komandos koncepcija, bendravimas, gera vidinė atmosfera ir šiek tiek beprotybės :)
Komandos koncepcija? Kokia vedanti komandos idėja? Kas jus daro kitokiais nei likusios komandos?
Komandos pagrindinė koncepcija yra Mercenary, samdiniai, PMC (ne „šabloniniu“ požiūriu). Komandos vedanti idėja yra draugiškumas, pomėgis airsoftui, gamtai. Klubo nariai yra ne tik bendraminčiai airsofto žaidimuose, bet ir geri bičiuliai realiame gyvenime! Žmogus, kurio aktyvumas apsiribotų tik airsoftu, manau, pas mus nelabai pritaptų :) Raccoon‘ai – kaip šeima. Kuo dar mes kitokie? Kas kartu su mumis dalyvavo žaidimuose, buvo Raccoon‘ų stovykloje ar „integracijoje“ po žaidimų – tai puikiai žino :)

Nuo ko pradėjote komandos kūrimą? Ar pasirinktas kelias buvo vientisas, ar kintantis? Išlaikėte pirminę idėją ar keitėte eigoje?

Pirminis pasirinktas kūrimosi kelias buvo nerekonstruoti jokių konkrečių egzistuojančių ginkluotųjų pajėgų, dalinių. Šiuo keliu žengiam ir toliau. Komandos pavadinimas Raccoon, lietuviškai – meškėnas, pasirinktas dėl šio gyvūno savybių. Meškėnai – geri medžiotojai, gudrūs, drąsūs, landūs, gyvybingi. Puikiai laipioja, bėgioja, sėlina ir net plaukioja bei nardo. Užspeisti į kampą – kaunasi iki galo. Žodžiu – tikri Bjaurybės :)

Pirmoji komandos uniforma buvo naujo LK rašto. Deja 2005-2006 metais buvo sunkumų su šio rašto ekipuote. O ir originalumo nelabai tame buvo… Tad neužilgo Raccoon’ai pradėjo naudoti Multicam rašto aprangą bei ekipuotę. Pačioje komandoje įvyko skilimas. Vienus narius tenkino esama padėtis, koncepcija. Kiti gi pageidavo kitokios rolės airsofto „spektakliuose“, turėjo kitą viziją dėl klubo veiklos, krypties ir tvarkos. Pastarieji žmonės atsiskyrė ir sukūrė savo komandą. (pastarosios ant svieto nebeliko – redaktorius)

Jei privertė, tai kas, keisti komandos koncepciją?

Pagrindinė Vilniaus straikbolo klubo Raccoon team Vilnius koncepcija išliko tokia pati.

Kokia komandos vystymo kryptis? Siektinas galutinis narių skaičius? Aktyvaus branduolio dydis?

Tobulėti, išlikti savimi, palaikyti Raccoon’ų vardą bei reputaciją. Dalyvauti LSB gyvenime, gerinti airsofto kokybę Lietuvoje. Didelės plėtros nesiekiam. Aktyvus komandos branduolys yra ~10-15 narių.

Ar dažnai rengiate treniruotes? Kur?
Deja, treniruotes rengiame retokai… Bet pažadame pasitaisyti! :)
Ar dažnai dalyvaujate savaitgaliniuose žaidimuose?
Didesne sudėtimi savaitgaliniuose žaidimuose dalyvaujam retai. Matyt, per tiek metu truputį pabodo tokio tipo žaidimai. Bet dalis klubo narių nepraleidžia progos palakstyti pasitaikius galimybei.
Ar dažnai esate didelių žaidimu svečiai (BigGame)?
Stengiamės nepraleisti nė vieno rimtesnio/didesnio žaidimo! Deja, bendras narių užimtumas ne visuose žaidimuose leidžia sudalyvauti didesnėmis pajėgomis…
Ar vykstate į užsienį? Kur?
Nuo 2005 metų aplankyta tikrai nemažai žaidimų užsienio šalyse: Latvija, Lenkija, Baltarusija, „Bergetas“.
Kokio tipo (MilSim, Larp, Dinaminiams…) žaidimams tekiate pirmenybę? Kodėl?
Kiekvienas žaidimų tipas turi savo žavesio. Vis tik sakyčiau, kad labiausiai patinka žaidimai su LARP elementais.
Kaip įsivaizduojate tolimesnę airsofto raidą Lietuvoje? Ar Mums reikia oficialumo? Ar mums reikia būti reglamentuotiems ginklų įstatymo?
Tikrai šaunu, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau rimtų žaidimų organizatorių! Kad Lietuvos airsofto geografija plečiasi, kad atsiranda vis naujų žaidybinių vietų. Labai tikimės, kad ši plėtra augs ne tik kiekybiškai bet ir kokybiškai. Tikimės, kad nauji organizatoriai laikysis pačio airsofto bei LSB principų, limitų bei taisyklių! Oficialumas reikalingas. Klubų ar žaidimų organizatorių (GM) federacija padėtų atstovauti bendrus LSB interesus, palaikyti bei kelti žaidimų kokybę, bendrauti su valdžios atstovais, atstovauti mūsų hobį plačiojoje visuomenėje. Padėtų apsitvarkyti savame darže.
Ką keistumėte šiuolaikiniame Lietuvos airsofte?
Mūsų bendruomenė pastaraisiais metais stipriai išsiplėtė. Deja ne visi suvokia ar nori laikytis bendrų taisyklių bei tvarkos… Tinkamiausia vystymosi kryptis turėtu būti: „Ne kiekybė, o kokybė“!
Kas dabar yra blogai… Žaidimų kokybė? Poligonų trūkumas? Žaidimų kiekis? Jū kaina?

Kai kurių žaidėjų bei komandų nenoras laikytis airsofto principų, garbingo žaidimo bei aktyvaus poilsio idėjų. Trūksta pagarbos kitiems. Na bet tą išspręstų daugiau „kviestinių“ žaidimų, griežtesnė žaidėjų bei komandų atranka :)

Žaidimų kokybė Lietuvoje tikrai aukšto lygio! Įdomių bei naujų poligonų visada reikės! Žaidimų kainos daugiau mažiau priimtinos. Tie, kas visa gerkle šaukia, kad „BigGeimų“ startiniai dalyvių mokesčiai yra per dideli, patys, matyt, niekada neorganizavo jokio rimtesnio žaidimo. Tiesiog tikimės sulaukti kainos vertų žaidimų! Kartais tikrai žaidimai neatitinka kainos. Mes visada buvom už „nekomercinį“ airsoftą.

Pabaigai…
Reikalavimai kandidatui:
Bendras klubo narių amžiaus vidurkis – apie 33 metus (jei tiksliai- 33,15789473684211) :). Tad kandidatai turėtų būti išaugę iš „vyresniojo mokyklinio” (brandus jaunimas – redaktorius) ar studentiško amžiaus. Pageidautina – airsoftinė patirtis, sąžiningumas, pareigingumas. Privaloma – geras jumoro jausmas, optimizmas ir truputį „nurautas stogas” :)
Minimalūs ekipuotės reikalavimai:
Įsigyti pagrindinę klubo naudojamą aprangą bei ekipuotę.
Jūsų pažadas Mums (LSB)(lasiva tema):

Pažadam žaisti sąžiningai ir garbingai!

Pažadam gerbti LSB principus, vertybes bei taisykles!

Pažadam būti tokie patys nutrūktgalviai ir optimistai!

Pažadam daug „BUM“ ir kitų siurprizų Raccoon‘ų prižiūrimuose plotuose! ;)

Pažadam gerą nuotaiką per “Integracijas”! :)

Komentaras pabaigai…

Airsoftas mums ne tik puikus aktyvus poilsis, azartas, komandinis darbas, geras laiko praleidimas ir hobis bei gyvenimo būdas. Tai dar ir puikūs žmonės, kuriuos sutikome savo komandos gyvavimo bei dalyvavimo LSB veikloje laikotarpiu!!! Nesvarbu, kurioje pusėje kada kovojam – visada smagu sutikti žaidimuose gerus bičiulius ir draugus! :)

P.S. Mes turim Sennį ir mes nepabijosim Jį prieš Jus panaudoti! :D

Pagarbiai,

Raccoon team Vilnius

Comments

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply