(Lithuanian) Netikras pavojus?

Sveiki draugai,

Vakar gavau laišką, kurį man persiuntė draugas. Jis jį gavo iš Taiewangun.pl. Laiškas atrodo taip:

Taiwangun.pl

Panašiais pranešimais Facebook šiandien dūzgia.

Jame rašoma, apie „siūlomus šaunamųjų ginklų įstatymo ir airsofto pakeitimus“. Skamba keistai, tas ir airsofto. Kiek man žinoma, ES šaunamųjų ginklų direktyvoje nekalbama apie airsoftą, kaip tokį, mums žinomą / suprantamą.

Grįžtame prie laiško. Jame aiškiai sunumeruotais punktais išvardinti siūlomi aukščiau minėtos direktyvos pakeitimai:

Proposed changes to the law on firearms and airsoft.

1. Prohibition of private ownership of all semi-automatic weapons even of non-military – all pistols, rifles and shotguns , both central and rimfire.

2. Recognition of magazines and other items as ” essential elements of weapon” , allowing them to purchase only the arms license holders.

3. Limiting the capacity of all the magazines (no further details ).

4. Limiting the type and amount of ammunition available to the market for private citizens, and the amount of ammunition stored by private owners.

5. Prohibition on internet sales of firearms and ammunition.

6. Prohibition of the sale of replicas of decorative and reproduction.

7. Limitation of airsoft : trafficking and possession , if not a total prohibition.

8. The imposition of biometric security for firearms privately owned .

9. Imposition of centralized storage of firearms, forbidding citizens to hold them in the house , as well as the central storage of sporting weapons, prohibiting to store it privately by sportsman.

Septintu numeriu žymimame punkte kalbama apie „Airsofto apribojimai: prekybos ir laikymo apribojimas, arba visiškas draudimas“. Žemiau pridedami ES komisarės Cecilia Malmström kontaktai, kuriais reikia siųsti, dar žemiau laiške prisegtą, peticiją. Perskaičiau šią peticiją – apie airsoftą neužsimenama. Ten argumentuojama, kodėl dabartinė ginklų kontrolės tvarka yra gera, kam žmogui reikalingas ginklas, minimi teroristai, iš kur pas nusikaltelius randasi ginklai. Panašius dalykus galėjome išgirsti viešojoje erdvėje, kai prieš metus JAV parlamentas nusprendė griežtinti ginklų kontrolės įstatymą.

Žinoma, peticiją perskaičiau ir įtarimas kilo tik po to, kai nusigandęs spėjau laišką persiųsti keliems bendraminčiams…

Įtarimus sukėlė tai, jog laiške nepateikiama nuorodą į šių pakeitimų šaltinį. Laiško pabaigoje pridedama nuoroda į pasipriešinimo šiems siūlomiems pakeitimams koordinatorių – Firearms United, kas iš principo yra ginklų savininkų bendruomenė. Taip pat yra nuoroda į puslapį su dideliu straipsniu lenkų kalba (nie wiem, po polsku).
Norėjosi pamatyti bent jau nuorodą į Europos Airsofto Asociacijos puslapį…

Su nedidele pagalba susirandu KOMISIJOS KOMUNIKATĄ TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI. Šaunamieji ginklai ir ES vidaus saugumas. Piliečių apsauga ir kova su neteisėta prekyba [52013DC0716, 21/10/2013]  (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal trafficking).
Perskaityti visą – užtruko…

Jame yra toks 3.1 punktas:

LT

1 užduotis. Aiškiai nustatyti, kurie šaunamieji ginklai draudžiami ir kurių įsigijimui reikia leidimo.

Remdamasi neseniai atliktu šių taisyklių supaprastinimo aprėpties vertinimu[38], kuriame buvo nutarta nesiūlyti mažinti kategorijų skaičiaus, Komisija ėmėsi nagrinėti klausimą platesniame kontekste, įskaitant galimybes sumažinti neteisėtos prekybos apimtis tarp skirtingas taisykles taikančių valstybių narių ir tarpvalstybinio teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo lengvinimą.

Trečia, Komisija įvertins poreikį išplėsti šiuo metu galiojančios direktyvos dėl šaunamųjų ginklų aprėptį ir atsižvelgiant į valstybių narių patirtį svarstyti prekybos tokiais objektais, kaip oriniai šautuvai, kopijos, senoviniai ir dezaktyvuoti ginklai, kuriuos lengvai galima perdirbti į šaunamuosius ginklus ar naudoti kaip šaunamuosius ginklus, ir jų laikymo reglamentavimą[39]. Be to, Komisija siūlys bendras dezaktyvavimo standartų gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad dezaktyvavus šaunamuosius ginklus jų veiksmingumo nebebūtų galima atkurti.

EN

Task 1: Clarifying which firearms are banned and which require a licence.

Building on its recent assessment of the scope for simplifying these rules[38], where it was concluded not to propose a reduction in the number of categories, the Commission has begun reviewing this issue in a wider context including the potential for reducing illicit trade between Member States which apply different rules, and for facilitating cross-border law enforcement cooperation.

Third, the Commission will assess the need to go beyond the current scope of the Firearms Directive and to address, in the light of Member States’ experiences, the need for regulation of the sale and possession of items such as air guns, replicas, antique weapons and deactivated weapons which may readily be converted into or used as firearms[39]. In parallel the Commission will propose common guidelines on deactivation standards for ensuring that deactivated firearms are rendered irreversibly inoperable.

Jei šiame komunikate bandysime ieškoti airsofto, vienintelė vieta, kur jį galbūt galime rasti, yra 3.1 punkte, sąvokoje – kopija. Tačiau, įsigilinus į kontekstą, čia turimos omenyje kopijos, „kurias lengvai galima perdirbti į šaunamuosius ginklus ar naudoti kaip šaunamuosius ginklus “.
Suprantama, jog iš medžio išdrožtos ginklo kopijos perdirbti į šaunamąjį ginklą būtų ypač sunku, brangu, jei neįmanoma. O ar galima perdirbti airsoftui skirtą ginklo kopiją į tikrą šaunamąjį ginklą? Pirmiausia, nors vizualiai labai tikslios, šios kopijos pagamintos iš silpnesnių medžiagų, kurios negalėtų atlaikyti tikro šūvio sukeliamo streso ginklui. Antra, gabaritais panašios kopijos, savo vidine konstrukcija visiškai skirtingos nuo tikrų ginklų. Į jas neįmanoma sutalpinti tikrų ginklų mechanizmų, kurie visada yra be tarpiškai susiję su išorės konstrukcijos elementais. Trečia, tokie ginklo aksesuarai, kaip pavažų apsauga, ar priekinė rankena, gali būti panaudotas ant tikro ginklo, tačiau šie elementai nėra esminiai ir neturi įtakos ginklo veikimo principui. Tokiu pačiu principu galima būtų panaudoti ir šaukštą ar lipnią juostą.
Yra ir ketvirtas, ir penktas, ir šeštas argumentas, kodėl airsofto žaislai negali būti lengvai perdirbti į šaunamuosius ginklus… Bet šių kelių tikrai užtenka.

Kiekvienas iš mūsų savo garaže ar rūsyje turi daiktų, iš kurių, žmogus su tinkamomis žiniomis, galėtų pasigaminti ginklą daug mažesnėmis pastangomis.

Kažkas dar pamena atvejį, kai vienam gamintojui buvo uždrausta gaminti pistoletą, kuris buvo per galingas ir per tikras. Jei kas žinote daugiau apie šį atvejį, pasidalinkite. Tai rodo, jog šių ginklų gamyba yra kontroliuojama ir įstatymais reglamentuota.

Tiesa, nesusiklaidinkite. Jei aš airsofto žaislus vadinu ginklais, tai juos ginklais nedaro. Mes bendruomenėje ir unimogą vadiname tanku, ir bičiulį – generolu.

Auropos Airsofto Asociacijos komentuoja kilusį šurmulį:

EU ‘Airsofto uždraudimas’
Nesenai mačiau akciją, plintančią Facebook’e, kuri ragina mus priešintis siūlomam Airsofto uždraudimui Europos Sąjungoje, kuris neva tai išdėstytas neseniai paskelbtame šaunamųjų ginklų kontrolės dokumente (prie kurio savo komentarais prisidėjo Europos Airsofto Asociacija, kai jis buvo rengiamas). Ši akcija rodos kyla iš interneto puslapio „All4shooters“. Teiginiai skelbiami šame puslapyje, paremti pastaruoju dokumentu, neturi nieko bendra su airsoftu. Europos Komisija išreiškė abejingumą airsoftui praeityje ir mes nepastebėjome jokių ženklų jog jis būtų jų akiratyje dabar. Tačiau, jei įsikarščiavę arisofto mėgėjai pradės rašyti nepagrįstus laiškus Europos komisijai (ką esame raginami daryti) jūs neabejotinai sudarysite neigiamą įspūdį apie airsoftą ir atkreipsite jų dėmesį. Todėl prašau, suvirškinkite įrodymus patys, būkite ramūs ir užsiimkite savo hobiu toliau!
Matt Furey – King, EAA Prezidentas

Pagrindžiant EAA Prezidento teiginius, galima paminėti 2010 metų liepos 27 ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje nagrinėjamos galimybės įtraukti kopijas į ginklų kontrolės direktyvą, pateikiamos išvados, kuriose Komisija atmeta kopijų ir tikrų ginklų asimiliaciją.

Šį vėlų vakarą aš visgi pasidariau sau išvadas. Mano manymu, kažkas ($$$), nori žarstyti karštus pelenus svetimomis rankomis. Jiems reikalingi mes (šratasvydininkai), kurie padėtų sudaryti kritinę masę, pasipriešinti aukščiau skelbtam dokumentui. Supraskite teisingai, aš ir mano bičiuliai palaiko įstatimams paklusnius ginklų savininkus. Kai kurie iš mūsų turi, ar planuoja ateityje įsigyti ginklą sportui ar savigynai. Tačiau, piršto į varstotą nekišime.

Aš nerašysiu ir nesiųsiu jų siūlomo laiško Europos komisarei.

O Jums, jei esate legalaus ginklo savininkas – sportininkas ar šiaip nesaugus žmogus, jei visgi nuspręsite veikti, siūlau Komisarei parašyti nuoširdų laišką ir papasakoti, kam jums reikalingas šis įrankis. Galbūt, tai jūsų gyvenimo sportas, galbūt jūs ir mylima šeima jaučiatės saugesni turėdami ginklą namuose. Tai bus didesnė nauda, nei pasirašyti po svetimų sukurptu raštu su jau nuvalkiotais teiginiais ir užversti jais Parlamentą.

Comments

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

Be First to Comment

Leave a Reply